4 Xu Hướng Marketing Online Năm 2016


Nếu bn là mt dân trong ngh marketing thì không th không biết xu hướng đang phát trin vô cùng mnh m trong lĩnh vc marketing hin nay đó là marketing online. Marketing online ngày càng tr thành mt “vũ khí chiến lược” ca bt kì doanh nghip nào khi mun qung bá hình nh cũng như sn phm ca mình. Cùng d đoán xu hướng ca marketing online trong năm 2016 này đ khai thác ti đa công c hu hiu này nhé!

1. Mobile marketing tiếp tc vng vị trí

Do vic s dng (phát trin nhanh chóng) ph biến ca đin thoi thông minh và máy tính bng, nên các công ty cn liên tc to ra ni dung có th truy cp cho người dùng di đng. Theo Forbes, "87% ca các thiết b kết ni bán hàng vào năm 2017 s là máy tính bng và đin thoi thông minh." Cho dù đó là vic to ra mt phiên bn di đng thay thế ca mt trang web hoc s dng thiết kế web đáp ng, điu quan trng là đ cung cp mt tri nghim tích cc cho người dùng đang truy cp thông qua mt thiết b di đng. Ngoài vic s hu mt website thân thin vi di đng, Mobile App cũng s đóng mt vai trò rt quan trng trong chiến lược Mobile Marketing ca doanh nghip. Tt c các tính năng ca website đu có th thc hin trên App mt cách trc quan, thun tin và d dàng hơn. Cùng vi vic Google cung cp thêm tính năng đánh du (Indexing) App, cho phép người dùng d dàng tìm kiếm App ging như các ni dung trên website, 2016 ha hn là mt năm bùng n ca Mobile App.


2. SEO và xu hướng xã hi sẽ hòa quyn vào nhau

Xu hướng xã hi th hin vai trò quan trng trong bng xếp hng, xác đnh xu hướng xã hi là mt trong ba đim quan trng ca SEO. Vì mc tiêu ca Google là cung cp cho người dùng vi cht lượng ni dung phù hp nht và cao nht có th, nên càng được nhiu người được chia s phn ni dung y thì v trí ca sn phm s tăng trong các trang kết qu tìm kiếm. Các kết qu tìm kiếm hàng đu s có rt nhiu la chn so vi nhng kết qu có xếp hng thp hơn.

Bên cnh đó, s quan tâm ca xã hi là mt du n, mt tín hiu tin cy cho khách hàng. Nếu h thy rng nó có hàng trăm hoc hàng ngàn s chn la, chng t nó là th thc s giá tr. Đó là mt lý do ln ti sao rt nhiu doanh nghip quyết đnh to ra xu hướng xã hi bng cách khuyến khích người tiêu dùng chia s càng nhiu càng tt.


VƯƠNG THÀNH GROUP hot đng nhiu năm trong lĩnh vc thiết kế websiteti ưu hóa website ( dch vụ SEO web). Chúng tôi luôn thu hiu người dùng cn gì website ca bn. Chúng tôi không ch tp trung vào th hng ca website, chúng tôi còn da vào thi đim và mc đ cnh tranh ca sn phm hoc ngành ngh kinh doanh ca bn đ đ xut các chiến lược SEO hiu qu và tiết kim nht cho bn.

3. Tiếp thị ni dung (content marketing) tiếp tc lên ngôi

Khi doanh nghip nhìn thy nhng li ích ca tiếp th ni dung, chi phí d tính cho công c tìm kiếm như PPC, SEO và truyn thông xã hi s được phân b li cho hình thc này. Các doanh nghip cũng đang ngày càng sn sàng đu tư vào ni dung di đng, bao gm to ra ni dung dng ngn gn đ người s dng d dàng đc được trên đin thoi, tìm hiu thói quen s dng di đng ca người dùng và chú trng hơn vào video và ni dung trc quan.

4. Thi đi hoàng kim ca Video Content

Năm 2015 chng kiến s tăng vt ca các ni dung bng video. Cái thi mà bn ch tìm các Video trên YouTube đã quá xa ri, gi đây video content xut hin bt c nơi đâu và là mt trong nhng hình thc content được s dng nhiu nht.


Vi đường truyn băng thông rng tc đ cao, free Wifi hoc mng 3G/4G, vic xem mt đon video ngn đã tr nên quá d dàng cho bt c ai. Các doanh nghip cũng có xu hướng gn video gii thiu sn phm vào website, trang ch vì rõ ràng không có cách nào gii thiu v sn phm/dch v nhanh chóng và trc quan hơn video.Nếu chúng ta vn nói rng, mt hình nh ngang vi mt ngàn ch, vy thì mt video – ghi li 24 khung hình trên mi giây – nên mi giây tương xng vi 24.000 ngàn ch. Cách ví von này có th hơi cường điu mt chút, tuy nhiên li ích tuyt vi ca công c truyn thông có tính chuyn đng này hoàn toàn không th xem nh.

Kết lun

Trên đây là 4 xu hướng marketing online đưỡ Vương Thành d đoán s phát trin trong năm 2016. Các doanh nghip cn da vào tình hình thc ti ca doanh nghip đ áp dng các công c marketing online hiu qu nht và phù hp vi đnh hướng phát trin ca doanh nghip. Hy vng trong năm 2016 không ch là đnh cao ca marketing online mà còn là s lên ngôi ca các doanh nghip Vit Nam./.

Thông tin công ty

Công Ty CP TMDV Tin Học Vương Thành

56 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM

Điện thoại: 0946893919

Hotline: (84-028) 3636 9697 ; (84-028) 3636 9698

Email: vu.duong2014@gmail.com

Dự án nổi bật