Nhập tên miền trên từng dòng hoặc cách khoảng trắng để kiểm tra nhiều tên miền.Mỗi tên miền chỉ 63 kí tự.

.vn
.net
.com.vn
.company
.com
.org
.net.vn
tất cả
.vn
.biz.vn
.health.vn
.pro.vn
.com.vn
.gov.vn
.int.vn
.info.vn
.net.vn
.org.vn
.ac.vn
.name.vn
.edu.vn
tất cả
.com
.ws
.lighting
.enterprises
.net
.tv
.directory
.tattoo
.org
.eu
.tips
.shoes
.biz
.me
.company
.sexy
.info
.tel
.systems
.academy
.mobi
.com.co
.management
.support
.asia
.net.co
.center
.solutions
.co
.nom.co
.guru
.training
.today
.us
.bike
.builders
.life
.jp
.clothing
.in
.land
.photography
.plumbing
.name
.singles
.technology
.camera
.me.uk
.domains
.photos
.estate
.net.in
.computer
.equipment
.contractors
.ind.in
.email
.gallery
.construction
.firm.in
.cc
.graphics
.kitchen
tất cả
.lighting
.enterprises
.directory
.tattoo
.tips
.shoes
.company
.sexy
.systems
.academy
.mobi
.management
.support
.center
.solutions
.guru
.training
.today
.bike
.builders
.life
.clothing
.land
.photography
.plumbing
.name
.singles
.technology
.camera
.domains
.photos
.estate
.computer
.equipment
.contractors
.email
.gallery
.construction
.graphics
.kitchen
.pics
tất cả

Kết quả kiểm tra tên miền

Tên miền Trạng thái

BẢNG GIÁ DOMAIN - TÊN MIỀN

Tên miền

Phi cài đặt

(VND)

Phí duy trì hàng năm

(VND / năm)

.vn 350.000 480.000
com.vn / net.vn / biz.vn 350.000 350.000
gov.vn / org.vn / edu.vn 200.000 200.000
com / .net Miễn phí 250.000
org / .info / .biz Miễn phí 270.000

BẢNG GIÁ HOSTING SSD

Thông số Web Starter Web Business Web Pro eCommerce eCommerce Plus
Đơn giá / Năm (Đồng) 1.400.000 2.000.000 3.700.000 5.200.000 8.000.000
Dung lượng 1.000 MB 1.500 MB 3.000 MB 5.000 MB 8.000 MB
Băng thông 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 100 GB
Email POP3/webmail 70 100 150 300 500
Sub domain 1 2 5 10 15
ASP, ASP.NET
SQL Server 2008R2/2012 2 3 6 12 20