Triển Khai Phần Mềm CRM Cho Toyota Đông Sài Gòn

TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) được thành lập vào tháng 9 năm 1995. Là một trong những liên doanh ô tô có mặt đầu tiên tại thị trường Việt Nam, TMV luôn nỗ lực phát triển bền vững và cùng Việt Nam “Tiến tới tương lai”. Công Ty Cổ Phần Toyota Ðông Sài Gòn (TESC) được thành lập từ tháng 10/1992 và trở thành đại lý của Công ty Ôtô Toyota Việt Nam và đã đạt nhiều kết quả nổi trội tại thị trường phía Nam

TIẾP CẬN

Đối với công ty nhỏ, lượng khách hàng còn ít thì công tác chăm sóc diễn ra rất dễ dàng, tiện lợi. Nhưng với công ty có thị trường lớn như Toyota Đông Sài Gòn thì số lượng khách hàng lui tới không hề ít, vì thế việc quản lý, lưu trữ dữ liệu khách hàng rất hại não các cấp quản lý.

Bên cạnh đó, đặc thù ngành nghề lĩnh vực của công ty đòi hỏi phải gắn chặt với khách hàng hơn các ngành khác vì khách hàng sẽ thường xuyên lui tới, bảo trì, bảo hành, sửa chữa..

GIẢI PHÁP

Vương Thành cung cấp cho Toyota Đông Sài Gòn giải pháp phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng giúp cho nhân viên bán hàng chăm sóc khách hàng và theo dõi đơn hàng tốt hơn, giúp cho bộ phận quản lỹ cũng như bộ phân kho theo dõi và lên kế hoạch nhập xe

Phần mềm quản lý khách hàng do Vương Thành viết cho Toyota Đông Sài gòn có các tính năng sau:

- Tích hợp marketing tự động dễ sử dụng
- Quản lý danh sách khách hàng
- Quản lý đơn hàng( khach hàng mua xe)
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý phiéu thu
- Quản lý xe
- Lên lịch giao xe
- Quản lý kho
- Thống kê
- Xuất báo cáo, biểu đồ
- Quản lý tồn kho 
- Tích hợp Email và SMS markeitng
---


Liên hệ báo giá