0946 893 919

Xây dựng Website Portal

Website Portal được gọi là cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web.

Cổng thông tin cung cấp cho người dùng cuối nhiều loại dịch vụ khác nhau với nhiều nhu cầu khác nhau, có thể phân loại các công thông tin (portal) như sau:

thiết kế website portal trên di động

Cổng thông tin công cộng (Public portals) 
ví dụ như Yahoo, loại cổng thông tin này thường được sử dụng để ghép nối các thông tin lại với nhau từ nhiều nguồn, nhiều ứng dụng và từ nhiều người, cho phép cá nhân hoá (personalization) các website theo tuỳ từng đối tượng sử dụng.

Cổng thông tin doanh nghiệp (“Enterprise portals” hoặc “Corporate Desktops”) 
được xây dựng để cho phép các thành viên của doanh nghiệp sử dụng và tương tác trên các thông tin và ứng dụng nghiệp vụ tác nghiệp của doanh nghiệp.

Cổng giao dịch điện tử (Marketplace portals) 
ví dụ như eBay và ChemWeb, cổng thông tin này là nơi liên kết giữa người bán và người mua.

Cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt (Specialized portals) 
ví dụ như SAP portal, cổng thông tin loại này cung cấp các ứng dụng chuyên biệt khác nhau.

Phong cách Thiết kế website chuyên nghiệp.
Chế độ bảo hành lâu dài.
Hỗ trợ: hỗ trợ 24/7 với HelpDesk System, E-mail.
VuongThanh sẽ thực thi đúng ý tưởng để bạn có thể làm chủ một website tốt nhất.

blog blog
Bài viết liên quan
Nâng tầm giá trị doanh nghiệp của bạn
Bắt đầu ngay hôm nay cùng với Vương Thành
Bắt đầu ngay