0946 893 919

NinoSchool - Ứng dụng kết nối nhà trường và Phụ huynh

Ninoapp là hệ thống phần mềm quản lý kết nối trường mầm non với phụ huynh, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Ứng dụng Ninoapp giúp chuyên nghiệp hóa công tác quản lý của nhà trường, cập nhật thông tin, tương tác đa chiều giữa nhà trường – phụ huynh – giáo viên và là công cụ để phụ huynh đồng hành cùng quá trình sinh hoạt của trẻ tại trường.
NINO APP GIÚP PHỤ HUYNH
 1. Cập nhật và trao đổi với giáo viên về hoạt động học, vui chơi, sinh hoạt của trẻ.
 2. Đăng ký các dịch vụ: Gửi thuốc, xin nghỉ, đăng ký ngoại khóa, theo dõi học phí.
 3. Tham gia chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy trẻ với cộng đồng.
NINO APP GIÚP GIÁO VIÊN
 1.  Trao đổi, chia sẻ với phụ huynh nhanh chóng, trực tiếp trên điện thoại.

 2.  Quản lý lớp học dễ dàng: thông báo, đăng ký sự kiện, điểm danh bé vào lớp - trả bé , nhận xét về trẻ thông qua sổ liên lạc điện tử.

 3.  Thông tin minh bạch, tránh hiểu lầm giữa phụ huynh – giáo viên.

 4.  Giảm thiểu công việc giấy tờ và trao đổi với bộ phận khác.

 5.  Học hỏi chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ với cộng đồng.
NINO APP GIÚP NHÀ TRƯỜNG
 1.  Không phải đầu tư ban đầu

 2.  Chia sẻ, trao đổi và thông báo tới giáo viên, phụ huynh nhanh chóng.

 3.  Quản lý trường theo dõi mọi hoạt động thông tin trên điện thoại.

 4.  Nhanh chóng nắm bắt phản hồi của phụ huynh và điều chỉnh kịp thời (nếu cần).

 5.  Quản lý thông tin học sinh, phụ huynh dễ dàng, thống kê báo cáo nhanh chóng.

 6.  Dễ dàng quảng bá hình ảnh nhà trường với cộng đồng phụ huynh.

Một số dự án tiêu biểu

Thiết kế website cho Vinasun App

Thiết Kế Website

Thiết Kế Website Pocari Sweat Việt Nam

Thiết Kế Website
Xem tất cả
Nâng tầm giá trị doanh nghiệp của bạn
Bắt đầu ngay hôm nay cùng với Vương Thành
Bắt đầu ngay