0946 893 919
thumbnail

Ứng dụng phần mềm quản lý đăng ký suất ăn công nghiệp

Hệ thống phần mềm quản lý suất ăn cho nhà bếp công nghiệp giúp nhà ăn chủ động chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Với giải pháp phần mềm quản lý đăng ký cơm tránh lãng phí do nấu dư thừa bởi hệ thống phần mềm cung cấp thống kê báo cáo chính xác số phần ăn. Nhà ăn hay quản lý bếp chỉ việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn theo đúng khẩu phần đã được đăng ký trước đó đảm bảo công nhân nào cũng có phần ăn. Tránh tình trạng nấu ít khẩu phần ăn, những người xuống nhà ăn trễ bị hết phần ăn. Chất lượng công việc và năng suất lao động tăng

thumbnail

Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tiệc cưới

Hiện nay nhiều nhà hàng chưa ứng dụng phần mềm vào quản lý đặt tiệc, thanh toán, công nợ, bàn tiệc… Nhân viên của nhà hàng dùng các phiếu đặt tiệc, hóa đơn in sẵn.

thumbnail

Phần mềm quản lý và điểm danh học sinh trên mobiapp

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ là một trong những công cụ quản lý hoàn hảo giúp các trung tâm có thể bao quát tình hình của nhiều chi nhánh cùng một lúc. Một phần mềm quản lý trung tâm anh văn hoàn hảo sẽ cải thiện tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý, đồng thời hỗ trợ các học viên của trung tâm trong nhiều vấn đề như theo dõi thông báo, kiểm tra điểm số…

blog blog